Bæjarstjórn

From Heimaslóð
Jump to navigation Jump to search

Bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum í kosningum með mest fjögurra ára millibili. Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum.

Bæjarstjórn fer með stjórn Vestmannaeyjabæjar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn.

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í forsvari fyrir hann og vinna að sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa.

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og samþykktum. Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varða íbúa bæjarins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum.

Meðal verkefna bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar er:

  1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og stjórnir , kjósa skoðunarmenn til þess að yfirfara ársreikninga bæjarins og ráða löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki sem vinna skal að endurskoðun hjá bænum.
  1. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur.
  2. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja.
  3. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða bæjarstjóra og aðra starfsmenn í helstu stjórnunarstöður hjá bænum.

Fyrsta bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum

Sjá aðalgrein:Fyrsta bæjarstjórn Vestmannaeyja

Þann 19. janúar árið 1919 var kosið í fyrstu bæjarstjórn Vestmannaeyja. Á þessum tíma voru það ekki flokkar sem buðu sig fram heldur voru það einstaklingar og gat sá hinn sami verið á einum eða fleiri framboðslistum.

Bæjarstjórar í Vestmannaeyjum

Auglýsing frá bæjarstjórn sem birtist í Bliki 1980.

Bæjarstjórn

Núverandi stjórn

Í sveitarstjórnarkosningum sem haldnar voru 14. maí 2022 urðu úrslit sem hér segir:

D - listi Sjálfstæðisflokkur hlaut 1.151 atkvæði (44,1%).
E - listi Eyjalistinn hlaut 526 atkvæði (20,2%).
H - listi Fyrir Heimaey hlaut 931 atkvæði (35,7%).


Fyrir Heimaey (H) hefur þrjá fulltrúa í bæjarstjórn en Eyjalistinn (E) er með tvo fulltrúa.
Þessi tvö framboð (H og E) skipa meirihluta bæjarstjórnar.
Sjálfstæðisflokkurinn (D) hefur fjóra fulltrúa og er í minnihluta.

Bæjarstjórn

Varamenn í bæjarstjórn

Forseti bæjarstjórnar

Varaforseti bæjarstjórnar

Bæjarfulltrúar sem setið hafa 100 bæjarstjórnarfundi eða fleiri frá 1919-2004

Nafn Fundir Tímabil
Guðlaugur Gíslason 343 1937-1974
Ragnar Óskarsson 311 1978-2002
Sigurður Jónsson 281 1971-1990
Ársæll Sveinsson 277 1938-1962
Guðmundur Þ. B. Ólafsson 269 1978-1998
Arnar Sigurmundsson 241 1974-2004
Sigurgeir Kristjánsson 234 1956-1983
Guðlaugur Hansson 224 1923-1944
Ólafur Auðunsson 214 1925-1942
Georg Þór Kristjánsson 214 1978-1998
Guðjón Hjörleifsson 204 1990-2004
Bragi Ingiberg Ólafsson 200 1982-1996
Magnús H. Magnússon 203 1962-1981
Andrés Sigmundsson 193 1982-2004
Páll Þorbjörnsson 185 1934-1957
Ísleifur Högnason 180 1923-1943
Sigurður Stefánsson 170 1946-1967
Sveinn Guðmundsson 166 1938-1962
Jón Ísak Sigurðsson 156 1954-1978
Sigfús Scheving 156 1921-1938
Sigurður Einarsson 153 1986-1999
Jón Hinriksson 151 1919-1929
Jóhann Þ. Jósefsson 149 1919-1935
Eiríkur Ögmundsson 145 1919-1928
Ástþór Matthíasson 143 1934-1946
Ólafur Lárusson 141 1986-1998
Þorbjörn Þ. Pálsson 140 1975-1990
Björn Guðmundsson 138 1946-1970
Jóhann Friðfinnsson 135 1954-1978
Sighvatur Bjarnason 128 1942-1966
Sveinn Tómasson 124 1962-1986
Sigurbjörg Axelsdóttir 121 1974-1986
Elsa Valgeirsdóttir 119 1994-2004
Páll V. G. Kolka 117 1922-1934
Þorbjörn Guðjónsson 112 1927-1954
Jes A. Gíslason 101 1921-1927