Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum/Sporin í Landakirkju: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 June 2012

2 December 2011

25 November 2011

  • curprev 19:3619:36, 25 November 2011Viglundur talk contribs 759 bytes +759 Ný síða: <br> <big><big><center>Sporin í Landakirkju.</center></big></big> <br> Það var einhverju sinni, er menn komu í Landakirkju aðfangadagskvöld til messu, að þeir sáu spor eftir ber...