Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum/Jón dynkur II.: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 June 2012

16 December 2011

  • curprev 19:3919:39, 16 December 2011Viglundur talk contribs 880 bytes +880 Ný síða: <br> <big><big><center>JÓN DYNKUR</center></big></big> <br> VESTMANNAEYINGAR eru hamrakettir miklir og láta sér ekki fyrir brjósti brenna, þótt þeim skriki fótur í fjallgöngum....