Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum/Formáli: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 June 2012

2 December 2011

28 November 2011

25 November 2011

  • curprev 13:3513:35, 25 November 2011Viglundur talk contribs 3,842 bytes +3,842 Ný síða: <br> <big><big><center>''FORMÁLI''.</center></big></big> <br> Við lestur þjóðsagnasafna þeirra, sem prentuð hafa verið, hnaut ég við það, hve lítið var þar af sögnum úr ...