Saga Vestmannaeyja, endurútgáfa/ Ritaskrá Sigfúsar M. Johnsen: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

1 September 2011

22 August 2011

  • curprev 11:1411:14, 22 August 2011Viglundur talk contribs 2,350 bytes +2,350 Ný síða: <br> <br> <big><big><big><center>Ritaskrá Sigfúsar M. Johnsen</center></big></big> Saga Vestmannaeyja I—II, Reykjavík 1. útgáfa 1946 og önnur útgáfa 1989. <br> Herleidda st...