Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum/Sængurkonusteinn: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 June 2012

16 December 2011

  • curprev 19:4419:44, 16 December 2011Viglundur talk contribs 515 bytes +515 Ný síða: <br> <big><big><center>SÆNGURKONUSTEINN</center></big></big> <br> SKAMMT fyrir ofan bæinn í Vestmannaeyjum er steinn nokkur, tvær til þrjár stikur á hæð. Um hann er sögn sú, s...