Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum/Gamall siður: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 June 2012

2 December 2011

28 November 2011

25 November 2011

  • curprev 18:2018:20, 25 November 2011Viglundur talk contribs 3,363 bytes +3,363 Ný síða: <br> <big><big><center>Gamall siður.</center></big></big> <br> Það var gamall og góður siður í Vestmannaeyjum að byrja svo aldrei á byggingu, að ekki væri áður gjört vart v...