Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum/Draumur Sigríðar Sumarliðadóttur: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 June 2012

2 December 2011

25 November 2011

  • curprev 17:5417:54, 25 November 2011Viglundur talk contribs 1,684 bytes +1,684 Ný síða: <br> <big><big><center>Draumur Sigríðar Sumarliðadóttur.</center></big></big> <br> Þórður hét maður, Ívarsson. Hann bjó í Rifi undir Jökli. Sigríður hét kona hans, Sumarl...