Blik 1949/Maðurinn og málleysinginn: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

14 October 2022

30 May 2010

26 January 2010

9 December 2009

4 December 2009

  • curprev 10:1910:19, 4 December 2009Saerun talk contribs 5,990 bytes +5,990 Ný síða: '''Maðurinn og málleysinginn''' Á hlaðinu á Hólum í Gljúfradal stendur hestur og maður. Hesturinn er hvítur og tígulegur með mikið fax. Maðurinn er signor Hallur Bessason ...