Blik 1947/Sökin, smásaga eftir H. S. Quelch: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 May 2010

1 May 2010

21 November 2009

20 November 2009

  • curprev 18:2418:24, 20 November 2009Saerun talk contribs 6,910 bytes +6,910 Ný síða: '''S Ö K I N''' SMÁSAGA EFTIR H. S. QUELCH Reuben Carre óskaði þess stundum, að konan sín dæi. Í marga mánuði hafði hún liðið hroðalegar kvalir; hún var orðin önugly...