Bergur Magnússon (Ofanleiti): Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 November 2014

  • curprev 21:3221:32, 17 November 2014Viglundur talk contribs 872 bytes +872 Ný síða: '''Bergur Magnússon''' er orðinn prestur að Ofanleiti 1563 og deyr 1593. Hann var sonur séra Magnúsar Jónssonar á Öndverðarnesi og hálfbróðir Magnúsar Einarssonar biskups...