Revision history of "Guðni Ásmundsson (Framnesi)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:41, 27 March 2023Viglundur talk contribsm 2,524 bytes 0 Verndaði „Guðni Ásmundsson (Framnesi)“ ([Breyta=Leyfa aðeins stjórnendur] (ótiltekinn) [Færa=Leyfa aðeins stjórnendur] (ótiltekinn))
  • curprev 17:41, 27 March 2023Viglundur talk contribs 2,524 bytes +2,524 Ný síða: '''Guðni Ásmundsson''' bóndi fæddist 18. ágúst 1836 á Bjarnastöðum í Selvogsþingum og lést 31. október 1912 í Framnesi við Vesturveg 3b.<br> Foreldrar hans voru Ásmundur Egilsson bóndi á Bjarnastöðum, f. 1808, d. 5. mars 1866, og kona hans Gróa Gísladóttir húsfreyja, f. 7. maí 1815 í Laugardælasókn, Árn. Guðni var með foreldrum sínum á Bjarnastöðum 1840 og enn 1860. Hann var sjávarútvegsbóndi í Bartakoti í Strandarsókn 1870,...