Revision history of "Ásta Arnþórsdóttir (hjúkrunarfræðingur)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:06, 30 January 2023Viglundur talk contribsm 2,010 bytes 0 Verndaði „Ásta Arnþórsdóttir (hjúkrunarfræðingur)“ ([Breyta=Leyfa aðeins stjórnendur] (ótiltekinn) [Færa=Leyfa aðeins stjórnendur] (ótiltekinn))
  • curprev 12:06, 30 January 2023Viglundur talk contribs 2,010 bytes +2,010 Ný síða: '''Marselína ''Ásta'' Arnþórsdóttir''' hjúkrunarfræðingur fæddist 26. apríl 1952 á Sjúkrahúsinu, skírð í Garðshorni í Köldukinn, S.-Þing.<br> Foreldrar hennar voru Arnþór Guðmundsson sjómaður, bóndi, verkamaður, umsjónarmaður frá Krosshúsum í Flatey á Skjálfanda, f. 8. júlí 1916, d. 21. mars 2007, og kona hans María Helga Hauksdóttir húsfreyja, verkakona, f. 29. janúar 1924 í Garðshorni í Köldukinn, d. 3. júlí 2007. Ásta varð g...